Thema’s

Participatie

Als Impact040 vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Ook mensen die (tijdelijk) geen werk hebben. En dat zijn er nogal wat, want in 2019 waren alleen in Eindhoven al  6500 mensen met een bijstandsuitkering. Ruim de helft daarvan was ouder dan 50 jaar.

Hierbij gaan we uit van de kwaliteiten en talenten van de mensen. Maar er is ook aandacht voor de rol die het bedrijfsleven kan spelen. Medewerkers zetten zich actief in als buddy voor werkzoekenden. En we stimuleren de bedrijven ookom op een andere manier naar personeel te kijken. Bijvoorbeeld door middel van jobcarving: het opsplitsen van bestaande functies om banen te creëren.

Participatie

Geldzorgen

‘Schulden vormen niet alleen een probleem voor de schuldenaar, ook voor zijn omgeving, de schuldeiser en de maatschappij. Mensen met schulden participeren minder’ (NIBUD, 2020). De ervaring leert dat mensen met financiële problemen te laat aan de bel trekken (2,5 tot 5 jaar na het ontstaan van de eerste geldzorgen).

Impact040 wil mensen dan ook activeren eerder hulp te zoeken. Dit door het taboe rondom geldzorgen te doorbreken. Met het project ‘Geldzorgen in Brainport’ kiezen we voor een nieuwe aanpak: geldzorgen op de werkvloer bespreekbaar maken. Als werkgevers het op tijd signaleren, kunnen ze doorverwijzen naar passende hulp. Deze aanpak wordt nu in praktijk gebracht in de regio. Lees meer hierover op onze pagina projecten.

Geldzorgen

Polarisatie

Eindhoven is een stad van grote verschillen tussen arm en rijk, opleidingsniveau en gezondheid. Uit berichten in de media blijkt dat niet iedereen profiteert van het economisch succes van de Brainportregio. Deze toenemende ongelijkheid tussen inwoners is een voedingsbodem voor polarisatie. Het is belangrijk dat mensen zich verbonden voelen met elkaar en de stad Eindhoven. Zodat iedereen erbij kan horen.

Impact040 is bezig met een pilot in de Bennekel. Deze buurt is gekozen omdat in de wijk Gestel, grenzend aan de High Tech Campus, deze kloof duidelijk zichtbaar is. Lees meer hierover op onze pagina projecten.

Polarisatie

Word lid!