Ons verhaal

Missie en visie

‘Als Impact040 streven we naar duurzame verandering voor zoveel mogelijk Eindhovenaren. We willen zonder eigen middelen en zonder een zware organisatie te zijn, zorgen dat krachten gebundeld worden. We zoeken aansluiting bij wat er al leeft op sociaal gebied en we kijken met een open en kritische blik. We passen initiatieven en projecten aan waar nodig en versterken waar mogelijk.’

Hoe het allemaal begon…

Ontstaan van Impact040

Ons verhaal begint bij het Maatschappelijk Diner. Een Eindhovens initiatief waar het bedrijfsleven, de gemeente en maatschappelijke instellingen aan de slag gaan met maatschappelijke vraagstukken. De succesvolle matches die zo tot stand kwamen, smaakten naar meer…

Wat als we dit niet eens per jaar doen, maar structureel vormgeven? Met die gedachte in het achterhoofd, ontstond Impact040. Zodat we als bedrijfsleven samen met de gemeente en instellingen – op zijn Brainports – voortdurend impact maken. Onze leden betalen overigens geen geld om mee te doen, maar zijn actief betrokken door inzet van menskracht en expertise.

Impact040 richt zich op de volgende thema’s:

Maatschappelijk Diner

Bestuur Impact040

Testimonials

‘Voor mij is deelname aan Impact 040 vanzelfsprekend. Het is een kwestie van maatschappelijk verantwoord ondernemen in een stad waar we Samenwerking met een hoofdletter schrijven. Ik doe het bovendien met veel plezier, leer veel van de veelzijdige inbreng en ga er van uit dat wij met elkaar een verschil kunnen maken.’
Edzo Doeve
Voorzitter Bestuur Impact040 en directievoorzitter Coöperatie DELA
‘Impact 040 ambieert om een brug te slaan tussen het bedrijfsleven en de publieke sector om gezamenlijk verbeteringen in het sociale domein van de stad Eindhoven te realiseren. Dat is van groeidend belang voor de harmonie in onze lokale samenleving. Ik draag daar graag aan bij.’
Hans de Jong
voormalig President Philips Nederland
'De Brainportregio doet het goed in Nederland. Gaat het dan ook goed met de bewoners in deze regio? Dat is niet vanzelfsprekend het geval. Armoede, geldzorgen en werkeloosheid zijn ook in deze regio serieuze vraagstukken. Spanningen in buurten, de leefbaarheid staat onder druk. Ik wil graag ,samen met de gemeente en andere ondernemers, een bijdrage leveren om bewoners uit alle lagen van de samenleving te laten profiteren van de economische vooruitgang.'
Ingrid de Boer
Algemeen directeur Woonbedrijf Eindhoven
'Ik geloof sterk in de kracht van dichtbij. Dat zie ik in alle buurten waar ik kom; iemand vraagt en een ander steekt een helpende hand toe. Daardoor ontstaan mooie dingen in onze stad. Het is een kwestie van vertrouwen en respect, ongeacht iemands achtergrond. Als je elkaar een beetje leert kennen, de ander iets gunt, dan kom je samen heel ver. Dat zie ik ook bij Impact040. Dichtbij iets regelen met en voor elkaar, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te elkaar weten te vinden. Dat is onze kracht en zo doen wij dat!'
Yasin Torunoglu
Wethouder Wonen, wijken, werk en ruimtelijke ontwikkeling Gemeente Eindhoven
'Al bij de oprichting van de Impact 040 voelden we aan dat er een gezamenlijke maatschappelijke opdracht lag voor Overheid, Bedrijfsleven en Instellingen. De urgentie neemt alleen maar toe en we hebben met Impact 040 gelukkig letterlijk samen een 'club' om onze gedeelde ambitie richting te geven. De ontmoeting van de verschillende werelden met maatschappelijke impact als gezamenlijk doel geeft inspiratie en zorgt voor beweging. Ik ben er trots op dat we hiermee op een 'Brainport'-manier bijdragen aan een betere samenleving voor ons allemaal.’
Rob Janssen
Partner PwC Netherlands

Leden Impact040

Samenwerkende organisaties

Partnerschappen

Samen voor Eindhoven

Stichting Samen voor Eindhoven is vanaf de start medeorganisator van het Maatschappelijk Diner en partner van Impact040. Meer dan 10.000 vrijwilligers uit het bedrijfsleven én Impact040-partners hebben via ‘Samen voor Eindhoven’ de weg gevonden naar maatschappelijke organisaties in de Brainportregio. Samen voor Eindhoven, Impact040 en Partnerfonds Brainport trekken dan ook samen op wanneer er sprake is van de inzet van bedrijfsvrijwilligers.

Samen voor Eindhoven ontzorgt bedrijfspartners en biedt support via het partnership-keuzemenu op drie manieren:

  • Bureau voor matchmaking en impactdays
  • Maatschappelijke projecten en programmamanagement
  • Advies: CSR en HR Businesspartner die ondersteunt om de MVO-ambitie te formuleren en bij te dragen aan de realisatie en implementatie van social impact-ambities bij bedrijven

Onze aanpak is innovatief, doel- en resultaatgericht en we meten de impact die we samen maken. Dat is goed voor de samenleving, het bedrijfsleven én medewerkers.

#doinggoodmakesyouhappy

Partnerfonds Brainport Eindhoven

Een jaar nadat ASML, Jumbo Supermarkten, High Tech Campus Eindhoven, Philips en VDL Groep gezamenlijk premium partner zijn geworden van PSV was het tijd voor de volgende stap. Met het Partnerfonds Brainport Eindhoven willen de vijf topbedrijven, PSV en Brainport Development het leven van Eindhovenaren die het moeilijk hebben duurzaam verbeteren.

Het Partnerfonds focust op drie onderwerpen: vitaliteit, talentontwikkeling en schulden. Omdat de visie op het gebied van armoede van het Partnerfonds en Impact040 overeenkomen, hebben we de handen ineengeslagen. Het resultaat: het project Geldzorgen in Brainport.

Bekijk de flyers

Lid worden

Interesse om je aan te sluiten bij Impact040?

Fantastisch!  Wat betekent het als je lid bent?

Vanuit het bestuur sturen wij op actief lidmaatschap. Ieder lid is bij minimaal één van de drie impact thema’s betrokken. Achter ieder lid zitten minimaal twee collega’s die ook bij de thema’s betrokken zijn. Niet kortstondig, maar met het commitment om te werken aan activiteiten met een blijvende impact. Impact040 is een vereniging met gesloten beurzen. Het streven is om te werken aan een permanente projectkracht van 3 á 4 vrijwilligers vanuit de leden.

Word lid!