Echt iets veranderen!

‘Als Impact040 willen wij ervoor zorgen dat maatschappelijke initiatieven elkaar weten te vinden en aanvullen, maar juist ook het bedrijfsleven weten te vinden. Als bedrijfsleven, instellingen en overheid kunnen we elkaar versterken. Wij willen geen applaus voor goede bedoelingen, maar samen resultaat boeken.’

‘De Brainport regio staat bekend als het gebied waar je volop kansen en mogelijkheden vindt. Er duiken echter in de media ook steeds vaker berichten op over de kloof in deze regio. De kloof tussen arm en rijk, tussen hoog- en laagopgeleid en tussen gezond en ongezond. Daarom moeten we niet alleen oog hebben voor economische groei, maar ook voor brede maatschappelijke groei.

Impact040 wil daarin een verbindende rol spelen. Het is niet zo dat er nog geen initiatieven zijn in Eindhoven, maar ze weten elkaar nog niet altijd te vinden. Impact040 wil het bedrijfsleven, de gemeente en instellingen bij elkaar brengen, zodat ze van elkaar kunnen leren.

We werken bij Impact040 nu aan drie thema’s: participatie, armoede en polarisatie. We hebben per thema een projectteam, waar met energie gewerkt wordt aan mooie projecten en resultaten. Door de keuze voor drie thema’s, kunnen we met focus aan de slag. Hebben we stappen gezet? Dan komt er ruimte om aan de slag te gaan met andere onderwerpen. 

Zo willen we ervoor zorgen dat we met Impact040 écht iets veranderen op sociaal gebied in Eindhoven. Samen streven we naar een gemeenschap waarin zoveel mogelijk mensen het gevoel hebben dat ze ertoe doen en meedoen.’

Edzo Doeve
voorzitter bestuur Impact040

Word lid!