Privacybeleid

Privacy en Cookie Policy van Impact040

Privacy
Impact040 hecht veel waarde aan jouw privacy en aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy word je geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze website. 

Reikwijdte
Wij informeren je dat jouw persoonsgegevens door het gebruik van onze website en de daaraan gerelateerde diensten gebruikt kunnen worden voor het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door ons van jouw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Deze Privacy en Cookie Policy is van toepassing op alle onderdelen van de door Impact040 beheerde website te weten impact040.nl.

Hoe verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Wij verzamelen jouw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • Wanneer je onze website bezoekt;
 • Wanneer je je persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door je te registreren als lid of te reageren via het contactformulier.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens
Gegevens die wij automatisch verzamelen: Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door jouw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee je toegang hebt.

De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

 • Browsergegevens;
 • Verbindingsgegevens, zoals het IP-adres

Gegevens die je aan ons verstrekt door gebruik te maken van de website
Wij verzamelen de gegevens die je verstrekt wanneer je onze website bezoekt en/of gebruikt. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

 • adresgegevens en andere locatiegegevens;
 • zoekopdrachten.

Persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt wanneer  je je aanmeldt als lid
Wij verzamelen de gegevens die je verstrekt wanneer je je aanmeldt voor onze diensten. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

 • naam
 • organisatie
 • plaats
 • (mobiel) telefoonnummer
 • e-mailadres
 • lidmaatschapsaanvraag

Hoe gebruiken wij jouw persoonsgegevens
Wij kunnen jouw persoonsgegevens (zie hierboven) gebruiken voor het sluiten van overeenkomsten in het kader van onze dienstverlening. Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook gebruiken ter nakoming van wettelijke verplichtingen en ter behartiging van het gerechtvaardigde belang.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Contact:

 • het op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen binnen Impact040;
 • het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon. 

Functioneren en optimalisatie website:

 • het achterhalen wie gebruik maakt van site, hoe het wordt gebruikt, assisteren in gebruik, ontwikkelen van site;
  het afstemmen van de diensten, content en advertenties op de gebruiker.

Geschilbeslechting:

 • het behandelen van geschillen die optreden bij het voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.

De gerechtvaardigde belangen van Impact040 voor de persoonsgegevensverwerking ter behartiging van het gerechtvaardigde belang zijn:

 • de dienstverlening;
 • marketing-doeleinden.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden
Jouw persoonsgegevens deelt Impact040 alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken voor Impact040, hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten en om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Impact040 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken we jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

Bewaartermijnen
Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd, tenzij we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens
Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar andere websites
Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van je persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten van betrokkene
Je hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien je vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kun je ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevens te beperken. Daarnaast kun je ons verzoeken je persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdraagbaarheid van je persoonsgegevens zullen binnen vier weken door ons worden behandeld.

Klachten
Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kun je hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Cookies
Op onze websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Met een cookie worden bepaalde gegevens van een websitebezoeker op jouw apparaat opgeslagen en bij een volgend bezoek weer uitgelezen. De cookies worden voornamelijk geplaatst om de gebruikservaring van de website van Impact040 te verbeteren. Impact040 maakt op haar website gebruik van functionele cookies en analytische cookies.

Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website op een goede wijze functioneert en om het gebruik van onze website te verbeteren. Wij gebruiken ook cookies om de website voor u te personaliseren.

Analytische cookies
Wij gebruiken daarnaast analytische cookies om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, wanneer en op welke tijdstippen de website wordt bezocht, via welke domeinnaam u de website bezoekt en om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Impact040 gebruikt daarvoor de diensten van Google Analytics,

Google Analytics
De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Impact040 heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacy regelgeving een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Google Analytics verwerkt niet het volledig IP-adres en maakt gebruik van het beveiligingsprotocol SSL bij de gegevensoverdracht. De bewaartermijn voor de cookies van Google Analytics bedraagt maximaal 2 jaar. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Google.

Social Media cookies
De social media buttons op deze website zijn links naar de betreffende social media pagina’s. Indien je op een social media button klikt, worden je persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst.

De meeste browsers bieden je de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Het weigeren van cookies kan een negatieve invloed hebben op de werking van onze website:

Slotbepalingen
Aanpassingen Privacy en Cookie Policy:

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy en Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Contact:
Indien je vragen hebt over deze Privacy en Cookie Policy of over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kun je ons bereiken op de volgende manieren:

Word lid!