Geldzorgen | Februari 2023

Op deze pagina vind je een update over het Geldzorgen programma. Judith en Eveline vertellen je graag meer.

Marktonderzoek
Vorig jaar hebben we vanuit het Financieel Fit in Brainport programma van het Partnerfonds Brainport Eindhoven i.s.m. Markteffect een marktonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek gaan we dit jaar herhalen.

Het doel van het onderzoek
We willen meer inzicht krijgen in de financiële fitheid van medewerkers in onze regio en meer inzicht hoe hier op organisatieniveau op wordt ingespeeld.

Daarbij bieden we een korte eigen bedrijfsrapportage voor die werkgevers waarbij minimaal 50 medewerkers de medewerkersvragenlijst invullen, zodat er ook inzicht ontstaat voor de deelnemende werkgever over de financiële fitheid van de eigen medewerkers

Hoe werkt het onderzoek?
We werken weer met twee vragenlijsten, eentje voor medewerkers en eentje voor HR/leidinggevenden. De lijst is wederom in twee talen beschikbaar: Nederlands en Engels.

Wat is anders ten opzichte van vorig jaar?

We hebben de vragenlijsten ingekort en het taalgebruik aangepast op basis van de gegeven feedback. Ook hebben we een steekproef toegevoegd, waardoor het onderzoek ook gevalideerd wordt op representativiteit, zowel op Brainport als landelijk niveau.

Onderstaande afbeelding licht toe wat dit betekent

Planning

  • De linkjes voor de vragenlijsten worden in week 11 (13 – 17 maart) verzonden. Werkgevers dienen deze linkjes zelf te verspreiden naar de correcte groep met medewerkers (per vragenlijst wordt er één bedrijfsspecifieke link aangemaakt);
  • Van week 13 t/m week 17 (27 maart t/m 28 april) staan de vragenlijsten open;
  • In week 22 worden de eerste conceptrapportages met het programmateam Financieel Fit in Brainport voorgelegd;
  • In week 25 komen de definitieve rapportages.

Meedoen? Neem contact op met Eveline  of Judith.

Mijn Sofie
We gaan vanuit het Partnerfonds starten gaan starten met Sofie (april 2023). Sofie is een app (https://mijnsofie.nl/). In dit filmpje wordt in anderhalve minuut uitgelegd wat de app doet: https://youtu.be/IP8kwjZwA70

Het Partnerfonds en Sofie gaan samen testen, op grotere schaal, of de aanpak van Sofie werkt. We willen inzichten ophalen om de ondersteuning aan young professionals m.b.t. hun financiën te verbeteren. We gaan dit testen onder 1000 young professionals die op het punt staan de arbeidsmarkt te betreden (studenten in de afrondende fase van hun opleiding) of al werkzaam zijn bij werkgevers in Brainport. De Erasmus Universiteit voert het onderzoek uit.

Waarom is dit voor jullie interessant?

De young professionals doelgroep een groep die ook vaak naar voren komt binnen onze aanpak waar of al veel geldzorgen zitten of waar een groot risico hierop bestaat. In het kader van vroegsignalering is dit een doelgroep waar veel winst te behalen is.

Het Partnerfonds merkt echter ook dat dit een doelgroep is die anders tegen geldzorgen aan kijken (ervaren deze minder snel). Ook is het een doelgroep die moeilijker te bereiken is voor werkgevers en is het een doelgroep die overwegend “digitaal” is opgevoed.

Wat onderzoeken we?

  1. De ontwikkeling van de tevredenheid van de deelnemer over zijn eigen financiële situatie. Bij aanvang, halverwege en bij uitstroom vragen we de deelnemer zijn tevredenheid over zijn financiële situatie in een cijfer uit te drukken. Daarmee geven we invulling aan de Sofie-doelstelling: je hebt een twinkeling in je ogen als je aan je financiën denkt;
  2. Aantal gestelde doelen en aantal dagen actief in de app: hiermee brengen we de financiële activiteit van een deelnemer in kaart
  3. Gespaard bedrag 

Het onderzoek is volledig anoniem. De privacy van deelnemers wordt volledig geborgd.

Meedoen? Neem contact op met Eveline  of Judith.

Bericht delen

Word lid!