Maandag 14 juni sessie ‘De Volgende Stap’

Afgelopen 14 juni kwam het projectteam ‘Geldzorgen in Brainport’ bij elkaar met bestuurders uit de Brainport regio. Deze bestuurders werden uitgenodigd om met elkaar na te denken over de volgende stap in het project. Deze triple helix samenstelling van bevlogen mensen leverde interessante inzichten en uitdagende vergezichten op! Meerdere discussiepunten kwamen aan de orde zoals ‘hoe ver gaat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven? In hoeverre kunnen overheden verantwoordelijk gehouden worden voor alle vraagstukken? En hoe zorgen we voor duidelijke verwachtingen over de rolverdeling tussen overheid en bedrijven?’ Deze sessie werd gebruikt om input te vergaren voor het schrijven van het Plan van Aanpak voor 2022-2023.

Bericht delen

Word lid!