Donderdag 12 augustus sessie ‘Kwaliteit dienstverlening’

Afgelopen 12 augustus organiseerde het projectteam ‘Geldzorgen in Brainport’ een bijeenkomst voor maatschappelijke organisaties in de regio samen met Gemeenten en de Nederlandse Schuldhulproute. In deze sessie stond de vraag centraal ‘hoe borgen we de kwaliteit van dienstverlening voor mensen met geldzorgen in de regio?’ Hier kwamen verschillende interessante inzichten uit voort zoals ‘wanneer wordt een wachtlijst als lang ervaren door een hulpvrager en hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze mensen zo snel mogelijk worden geholpen?’ Deze input wordt verwerkt in het Plan van Aanpak voor 2022-2023.

Bericht delen

Word lid!